سریع ترین هفت تیر کش جهان - شبکه‌ما

اگر فکر میکنید سرعت اسلحه کشی دروغی بیش نیست پس این فیلم واقعی رو ببینید او میگوید که سرعت اسلحه کشی د ر واقعیت اونقدر...

سریع ترین هفت تیر کش جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:
اگر فکر میکنید سرعت اسلحه کشی دروغی بیش نیست پس این فیلم واقعی رو ببینید او میگوید که سرعت اسلحه کشی د ر واقعیت اونقدر سریع هستش که چشم انسان قادر به دیدنش نیست او دو هدف را در ۲ دهم ثانیه میزند