جابجايي ماشين با ليفتراک - شبکه‌ما

کليپ ويدئويي جا به جا کردن ماشين پارک شده مزاحم با ليفتراک

جابجايي ماشين با ليفتراک

دسته بندی ها:
توضیحات:

کليپ ويدئويي جا به جا کردن ماشين پارک شده مزاحم با ليفتراک