هنرنمایی "بزرگ سخنوران کوچک" کانون سخنوران پارسی زبان ایران - شبکه‌ما

مراسم جشن پایان دوره "سخنوران کوچک" کانون سخنوران پارسی زبان ایران نیکتا غفاری، ۴ آذر ۹۶ تلفن : 88041297 www.sokhanvaran.org @sokhanvaran_academy  

هنرنمایی "بزرگ سخنوران کوچک" کانون سخنوران پارسی زبان ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

مراسم جشن پایان دوره "سخنوران کوچک" کانون سخنوران پارسی زبان ایران

نیکتا غفاری، ۴ آذر ۹۶

تلفن : 88041297

www.sokhanvaran.org

@sokhanvaran_academy