پدر علم زلزله شناسی : آیا زلزله تهران و کرمانشاه عاملش«هارپ» می باشد ؟ - شبکه‌ما

پدر علم زلزله شناسی : آیا زلزله تهران و کرمانشاه عاملش«هارپ» می باشد ؟ [پدر علم زلزله‌شناسی] بهرام عکاشه ملقب به پدر علم زلزله‌شناسی با حضور در...

پدر علم زلزله شناسی : آیا زلزله تهران و کرمانشاه عاملش«هارپ» می باشد ؟

توضیحات:

پدر علم زلزله شناسی : آیا زلزله تهران و کرمانشاه عاملش«هارپ» می باشد ؟

پدر علم زلزله‌شناسی

بهرام عکاشه ملقب به پدر علم زلزله‌شناسی با حضور در استودیوی اختصاصی خبرگزاری فارس درباره شایعات مربوط به زلزله اظهارنظر کرد.