اشتباه در انتخاب ترمز و گاز - شبکه‌ما

کليپ ويدئويي از اشتباه گرفتن گاز به جاي ترمز

اشتباه در انتخاب ترمز و گاز

دسته بندی ها:
توضیحات:

کليپ ويدئويي از اشتباه گرفتن گاز به جاي ترمز