شليک به چشم خبرنگار - شبکه‌ما

کليپ ويدئويي از خبرنگاري که در هنگام ضبط گزارش به چشمش شليک ميشه

شليک به چشم خبرنگار

دسته بندی ها:
توضیحات:

کليپ ويدئويي از خبرنگاري که در هنگام ضبط گزارش به چشمش شليک ميشه