استفاده از وسایل دور ریختنی برای نو کردن کفشهای کهنه - شبکه‌ما

شما با استفاده از کمی پارچه و روبان میتوانید کفش های کهنه خود را برای عید تازه کنید.

استفاده از وسایل دور ریختنی برای نو کردن کفشهای کهنه

توضیحات:

شما با استفاده از کمی پارچه و روبان میتوانید کفش های کهنه خود را برای عید تازه کنید.