اصل اول تشخص، آموزش اصول و فنون سخنوری و فن بیان - شبکه‌ما

صحبتهای دکتر حسینیان، بنیانگذار کانون سخنوران در خصوص اصول سخنوری

اصل اول تشخص، آموزش اصول و فنون سخنوری و فن بیان

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحبتهای دکتر حسینیان، بنیانگذار کانون سخنوران در خصوص اصول سخنوری