تریلر کارتون سوفیا - شبکه‌ما

دختری به نام سوفیا که در روستا زندگی می کند . اما یک شبی او یک پرنسس می شود و به قصر می رود.

تریلر کارتون سوفیا

توضیحات:

دختری به نام سوفیا که در روستا زندگی می کند .

اما یک شبی او یک پرنسس می شود و به قصر می رود.

او گردنبندی دارد که به او قدرت حرف زدن با حیوانات را می دهد و خیلی چیز های دیگر ...

جادوگر نامرد می خواهد گردنبند سوفیا را بدزدد.

نام خواهر سوفیا ، امبر است.نام دوست های حیوانی سوفیا کلور خرگوشک ، دو پرنده به نام میو و رامی.

او دوستان روستایی هم دارد.روبی و جید دوستان او هستند.