کفش هایی که رشد می کنند! - شبکه‌ما

هر پدر و مادری از هزینه بالای خرید کفش جدید برای پاهای درحال رشد فرزندانشان باخبر است.

کفش هایی که رشد می کنند!

توضیحات:

هر پدر و مادری از هزینه بالای خرید کفش جدید برای پاهای درحال رشد فرزندانشان باخبر است.
حالا یک موسسه خیریه راه چاره‌ای برای آن پیدا کرده!