مناظره تاریخی شهید دکتر مصطفی چمران و رئیس جمهور محترم ،حسن روحانی | جنبش مصاف - شبکه‌ما

مناظره تاریخی شهید دکتر مصطفی چمران و رئیس جمهور محترم ،حسن روحانی | جنبش مصاف

مناظره تاریخی شهید دکتر مصطفی چمران و رئیس جمهور محترم ،حسن روحانی | جنبش مصاف

دسته بندی ها: