انیمیشنی فوق العاده درمورد پروتئین سازی از روی DNA - شبکه‌ما

در این انیمیشن زیبا نحوه ساخت پروتئین از روی الگوی Mrna ساخته شده از روی DNA رو مشاهده خواهید کرد.

انیمیشنی فوق العاده درمورد پروتئین سازی از روی DNA

توضیحات:

در این انیمیشن زیبا نحوه ساخت پروتئین از روی الگوی Mrna ساخته شده از روی DNA رو مشاهده خواهید کرد.