معرفی نرم افزار کنترل موجودي و حسابداری سردخانه داده پردازش نوین سپهر - شبکه‌ما

بی تردید سیستمهای مالی اداری نقش انکار ناپذیری در توسعه سازمانهــای امروزی دارند .

معرفی نرم افزار کنترل موجودي و حسابداری سردخانه داده پردازش نوین سپهر

دسته بندی ها:
توضیحات:

بی تردید سیستمهای مالی اداری نقش انکار ناپذیری در توسعه سازمانهــای امروزی دارند . این نیاز در کشورهایی نظیر ایران که قدم در مسیر توسعه بر داشته اند به شدت احساس می شود تا در پرتو هدایت مدیران ارشد و مشاورین مالی بتواند فاصله خود را با جوامع پیشرفته به حداقل برساند. ازاین رو نقش ابزاری که بتواند به مدیران کمک کند تا نیازهای سازمان خویش را متوجه شده و به موقع در جهت رفع آن نیاز گام بردارد.