نقد مسعود فراستی به فیلم زندگی در شهر بزرگ - شبکه‌ما

ًنقدفیلم  زندگی در شهر بزرگ 

نقد مسعود فراستی به فیلم زندگی در شهر بزرگ

توضیحات:

ًنقدفیلم  زندگی در شهر بزرگ 


  • Farzad
    Farzad |

    فقط میتونم بگم متاسفم.هم برای سینما هم برای عطاران
    با فراستی و بختیاری و بقیه کاری ندارم ولی رضا، تو چرا