آموزش ساخت پادری برای تمیز کردن کفش گلی - شبکه‌ما

با چند تیکه چوب و تعدادی فرچه کفش میتوانید پادری برای تمیز کردن کفش گلی برای ورود قبل به مکان  

آموزش ساخت پادری برای تمیز کردن کفش گلی

توضیحات:

با چند تیکه چوب و تعدادی فرچه کفش میتوانید پادری برای تمیز کردن کفش گلی برای ورود قبل به مکان