دعوای دختران در پاساژ - شبکه‌ما

دعوای دختران روسی در پاساژ 2 دختر به 1 دختر حمله می کنند و با ضربات مشت و لگد اونو میزنند و ناظرین صحنه سعی در...

دعوای دختران در پاساژ

دسته بندی ها:
توضیحات:

دعوای دختران روسی در پاساژ

2 دختر به 1 دختر حمله می کنند و با ضربات مشت و لگد اونو میزنند و ناظرین صحنه سعی در جداکردن اونارو دارند.

برچسب ها: