ضدحال در صبح روز یخبندان - شبکه‌ما

شخصی که صبح روز یخبندان از منزل خارج شده بود به سختی اتومبیل خود را از برف و یخ تمیز کرد، ولی بمحض بازکردن دربِ...

ضدحال در صبح روز یخبندان

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی که صبح روز یخبندان از منزل خارج شده بود به سختی اتومبیل خود را از برف و یخ تمیز کرد، ولی بمحض بازکردن دربِ ماشین متوجه اشتباه بزرگی شد.

خودروی شخص دیگری که شباهت زیادی با وسیله نقلیه خودش را داشت تمیز کرده بود!