دوربین مخفی اقتادن اسلحه - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی اقتادن اسلحه  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در ابتدای دوربین مخفی شما دو...

دوربین مخفی اقتادن اسلحه

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی اقتادن اسلحه  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در ابتدای دوربین مخفی شما دو مرد را مشاهده می کنید که بر چهره ی یکی از آنها ماسک زده شده است و دیگری ماسکی ندارد.

فردی که ماسک ندارد  نحوه انجام  دوربین مخفی را توضییح می دهد و بیان می کند که آنها اسلحه خود را هنگامی که از کنار افراد در حال گذر هستند به زمین میاندازند تا واکنش افراد را به این مسئله بینند .

همچنین انها به دو شیوه این کار را انجام می دهند در شیوه اول بدون ماسک اسلحه را به زمین می اندازند و در شیوه دوم با زدن ماسکی بر چهره اسلحه را به زیمن می اندازند.

حال نوبن به اجرای دوربین مخفی می رسد فردی که ماسک ندارد اسلحه  را هنگام عبور در کنار افراد به زمین می اندازد بیشتر افراد در این شیوه به فرد می گویند که اسلحه اش افتاده است و فقط کمی جا می خورند .

در شیوه دوم با ماسک این کار را انجام می دهند که  بلافاصله بعد از افتاده اسلحه افراد با سرعت فرار می کنند