دوربین مخفی بزرگ شدن ماهی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  بزرگ شدن ماهی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی شما...

دوربین مخفی بزرگ شدن ماهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  بزرگ شدن ماهی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما پسری کوچک را می بیند که در روی نیمکتی نشسته است و بر روی نیمکت داخل یک سطل یک ماهی کوچک دارد .

او از افراد در خواست می کند که مراقب ماهی او باشند تا به جایی رفته و بازگردد .

بعد از اینکه افراد قبول می کنند و داخل سطل را نگاه می کنند پسر کوچک غذایی را به داخل سطل می اندازد و به افراد می گوید که ماهی او سریعا بزرگ می شود .افراد نیز با یک لبخند جواب پسر کوچک را می دهند.

سپس پسر کوچک محل را ترک می کند درست در همین لحظه فردی که در زیر نیمکت مخفی شده است ته سطل را جدا می کند و یک ماهی خیلی بزرگ را از داخل سطل به طرف بالا پرتاب می کند طوری که انگار ماهی به طرف بیرون شیرجه زده است با مشاهده این اتفاق افراد بسیار می ترسند و فریاد می کشند .

لحظه های جالب و خنده داری به وجود می آید.