اصول کلی نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان ها - شبکه‌ما

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/nme1515 در این آموزش در ابتدا به نکاتی که قبل از امضا نمودن نقشه ها به عنوان مهندس ناظر باید مورد توجه قرار داد...

اصول کلی نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/nme1515 در این آموزش در ابتدا به نکاتی که قبل از امضا نمودن نقشه ها به عنوان مهندس ناظر باید مورد توجه قرار داد خواهیم پرداخت، سپس به اهمیت ارتباط با مالک که لزوم آن دریافت اطلاعات او و همچنین تحویل یک نسخه چک لیست نظارتی به مالک است، خواهیم پرداخت. در ادامه درخصوص جزییات ایجاد یک فایل بایگانی از ساختمان تحت نظارت و مواردی که باید در این فایل نگهداری شود خواهیم پرداخت. با توجه به این که یک برقکار خوب می تواند کار نظارت را تا حد زیادی ساده کند، نکاتی درخصوص نحوه انتخاب برقکار ماهر و قابل اطمینان ارایه خواهد شد. در ذیل آموزش در خصوص انتخاب لباس مناسب در حین حضور در محل کارگاه ساختمانی و لزوم هماهنگی با مالک قبل از حضور نکاتی ارایه خواهد شد. با توجه به لزوم وجود سیستم ارت در حین عملیات ساختمانی و اجرای آن توسط افراد دارای صلاحیت و همچنین اجرای همبندی اصلی و اضافی، این الزامات بیان خواهد شد. جهت جلوگیری از سانحه مربوط به کارگران مشغول کار با بالابرها نکات ایمنی در این زمینه بیان خواهد شد. در نهایت نحوه نگارش گزارشات اصولی و فنی در صورت بروز تخلف در اجرای تاسیسات برقی آموزش داده خواهد شد.