نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان(حریم خطوط برق) - شبکه‌ما

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/nme1530 در هر گونه ساخت و سازی باید به بحث رعایت حریم از خطوط برق رسانی توجه گردد.

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان(حریم خطوط برق)

دسته بندی ها:
توضیحات:

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/nme1530 در هر گونه ساخت و سازی باید به بحث رعایت حریم از خطوط برق رسانی توجه گردد. عدم رعایت این حریم چه از نوع هوایی و چه زمینی و همچنین چه حریم افقی و چه عمودی باید توسط مهندس ناظر تشخیص داده شده و با توجه به مقررات مربوطه تذکرات لازم جهت رعایت آن داده شود. ضمنا در بحث رعایت حریم باید به نکاتی همچون برجستگی های ساختمان، داربست های موجود در حین اجرای عملیات ساختمانی و نکات بعد از بهره برداری همچون وارد کردن چوب پرده از پنجره دقت کرد. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی نکات مهم در بحث نظارت آموزش داده شده و در کنار آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای تاسیسات برقی باشد ارئه شود.