اجرای بسیار شگفت انگیز آهنگ damore توسط یک کودک - شبکه‌ما

رابرت پارلامی d'amore، ماریو را اجرا می کند. ضبط شده توسط ویتوریو دسیکا برای فیلم "چه مرد ناخوشی!" در سال 1932.

اجرای بسیار شگفت انگیز آهنگ damore توسط یک کودک

توضیحات:

رابرت پارلامی d'amore، ماریو را اجرا می کند. ضبط شده توسط ویتوریو دسیکا برای فیلم "چه مرد ناخوشی!" در سال 1932. این توسط دیمیتری هوورستوفسکی، خوزه کارراس و پلاسیو دمینگو انجام شد. رابرت در یک نسخه از روبرتینو لوریتی یک ترانه را می خواند.