اجرای موسیقی متن فیلم "Burlesque" توسط یک کودک - شبکه‌ما

الکساندرا آواز کریستینا آگویلرا را دوست دارد. موسیقی متن فیلم "Burlesque" در سال 2010 وارد شده است.

اجرای موسیقی متن فیلم "Burlesque" توسط یک کودک

توضیحات:

الکساندرا آواز کریستینا آگویلرا را دوست دارد. موسیقی متن فیلم "Burlesque" در سال 2010 وارد شده است. آلبوم Burlesque: موسیقی متن فیلم اصلی برای گرمی نامزد شد. در ایالات متحده، آلبوم وضعیت طلایی دریافت کرد.