اجرای آهنگ خیابان گل سرخ توسط یک کودک - شبکه‌ما

  زهار آهنگ "خیابان گل سرخ" گروه "آریا" را اجرا می کند. من آلبوم گروه "قهرمان آسفالت" را در سال 1987 وارد کردم.

اجرای آهنگ خیابان گل سرخ توسط یک کودک

توضیحات:

  زهار آهنگ "خیابان گل سرخ" گروه "آریا" را اجرا می کند. من آلبوم گروه "قهرمان آسفالت" را در سال 1987 وارد کردم. موسیقی توسط ویتالی Dubinin توسط کلمات مارگاریا پوشکینا نوشته شده است. در اولین نسخه از این آهنگ، قهرمان آنا آنا نامیده شد، اما نام آن را یک ملودیک تر جایگزین کرد.