آهنگ Alisha Kiz Fallin - شبکه‌ما

آليس آهنگ Alisha Kiz Fallin را اجرا مي کند. اولین آلبوم خواننده Songs in A Minor 2001 وارد شده است.

آهنگ Alisha Kiz Fallin

توضیحات:

آليس آهنگ Alisha Kiz Fallin را اجرا مي کند. اولین آلبوم خواننده Songs in A Minor 2001 وارد شده است. این آهنگ سه جایزه گرمی را در چهار دسته دریافت کرد. در این آهنگ، نمونه ای از آهنگ جیمز براون "این مرد جهان مرد" است. آهنگ دو بار