آهنگ دیوید بیس بال بلریرا - شبکه‌ما

دیوید آهنگ دیوید بیس بال بلریرا را اجرا می کند. این آلبوم به صورت تک آهنگ از آلبوم Bisbal 2004 با همین نام منتشر شد.

آهنگ دیوید بیس بال بلریرا

توضیحات:

دیوید آهنگ دیوید بیس بال بلریرا را اجرا می کند. این آلبوم به صورت تک آهنگ از آلبوم Bisbal 2004 با همین نام منتشر شد. این آهنگ اولین جایزه در نمودار موسیقی اسپانیا و آرژانتین بود. آهنگ رسمی جام جهانی 40 در سال 2001 بود.