لالایی در فیلم "Long road in the dunes" در سال 1980 به صدا در می آید... - شبکه‌ما

Aglaya آهنگ "کریکت پشت اجاق" را اجرا می کند. لالایی در فیلم "Long road in the dunes" در سال 1980 به صدا در می آید.

لالایی در فیلم "Long road in the dunes" در سال 1980 به صدا در می آید...

توضیحات:

Aglaya آهنگ "کریکت پشت اجاق" را اجرا می کند. لالایی در فیلم "Long road in the dunes" در سال 1980 به صدا در می آید. این آهنگ توسط ریموند پائول در آیه های امیلیا آسپازیا نوشته شده است. در فیلم او توسط والنتینا تالیاینا اجرا شد.