نهنگ قاتلی که صدای انسان را تقلید می کند - شبکه‌ما

«ویکی» نهنگ قاتلی که یاد گرفته است چگونه صدای آدمیزاد را تقلید کند و صداهایی شبیه کلمه های یک، دو، سلام و خداحافظ رو دربیاورد.

نهنگ قاتلی که صدای انسان را تقلید می کند

دسته بندی ها:
توضیحات:

«ویکی» نهنگ قاتلی که یاد گرفته است چگونه صدای آدمیزاد را تقلید کند و صداهایی شبیه کلمه های یک، دو، سلام و خداحافظ رو دربیاورد.