تصادف کامیون با موتورسیکلت - شبکه‌ما

راکبان موتورسیکت پشت ماشین عروس در جاده به دلیل انحراف به چپ منجر به تصادف مرگبار با کامیون شد.

تصادف کامیون با موتورسیکلت

دسته بندی ها:
توضیحات:

راکبان موتورسیکت پشت ماشین عروس در جاده به دلیل انحراف به چپ منجر به تصادف مرگبار با کامیون شد.