کنسرت آهنگ پلنگ صورتی - شبکه‌ما

اجرای زنده آهنگ کارتون پلنگ صورتی آهنگ این کارتون همان موسیقی‌ای است که هِنری مانچینی پیشتر برای سری فیلم های پلنگ صورتی ساخته بود.

کنسرت آهنگ پلنگ صورتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اجرای زنده آهنگ کارتون پلنگ صورتی

آهنگ این کارتون همان موسیقی‌ای است که هِنری مانچینی پیشتر برای سری فیلم های پلنگ صورتی ساخته بود.