ترساندن مردم در فروشگاه لباس - شبکه‌ما

پسر جوانی در فروشگاه لباس به شکل ماکت گریم کرده و پس از ردشدن مردم موجب ترس آنها میشه.

ترساندن مردم در فروشگاه لباس

دسته بندی ها:
توضیحات:

پسر جوانی در فروشگاه لباس به شکل ماکت گریم کرده و پس از ردشدن مردم موجب ترس آنها میشه.