سقوط هواپیمای الجزایری و کشته شدن مسافرانش - شبکه‌ما

بعداز وقایع اتفاق افتاده در صنعت هواپیمایی در سال 2014 بعداز منهدم شدن هواپیمای مسافربری mh17  مالزیایی در خاک اوکراین این بار به تازگی هواپیمایی...

سقوط هواپیمای الجزایری و کشته شدن مسافرانش

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعداز وقایع اتفاق افتاده در صنعت هواپیمایی در سال 2014 بعداز منهدم شدن هواپیمای مسافربری mh17  مالزیایی در خاک اوکراین این بار به تازگی هواپیمایی الجزایری که از مالی به سمت الجزایر پرواز میکرده به دلیل مرموز و نامعلموی در شمال شرقی کشور مالی سقوط کرده و تمامی 116 مسافران آن کشته شده اند گفته شده که در این هواپیما تعداد 51 مسافر فرانسوی حضور داشته اند که با توجه با التهابات سیاسی میان شورشیان مالی و دولت فرانسه احتمال عمدی بودن سقوط این هواپیما را بیشتر می شود. البته فعلا نتیجه گیری درباره علت این سانحه زود هست و باید بعداز بررسی های بیشتر جعبه سیاه هواپیما نظرات قطعی را شنید. بهرحال حوادث هوایی اخیر می تواند تاثیر بدی بر دید مردم نسبت صنعت هواپیمایی بگذارد.