انیمیشن درباره ایرانی ها - شبکه‌ما

انیمیشنی آموزنده درباره ما ایرانی ها و عادت هایمان و بهترین تمرین و مدارایی که میتوانیم داشته باشیم. بهترین تمرین مدارا، تحمل نظر مخالف است.

انیمیشن درباره ایرانی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

انیمیشنی آموزنده درباره ما ایرانی ها و عادت هایمان و بهترین تمرین و مدارایی که میتوانیم داشته باشیم.

بهترین تمرین مدارا، تحمل نظر مخالف است.

برچسب ها: