چالش سطل خاک - خوزستان - شبکه‌ما

با وقوع هر طوفان گرد و خاک در خوزستان، حدود یک سطل خاک وارد ریه های مردم می شود.

چالش سطل خاک - خوزستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

با وقوع هر طوفان گرد و خاک در خوزستان، حدود یک سطل خاک وارد ریه های مردم می شود.


  • امام زمان  12
    امام زمان 12 |

    خیلللللی خوب بود....
    یک سری هم به سایت من بزن