آینه ای سِحرآمیز برای خانم ها - شبکه‌ما

خیلی وقت هاست خانم ها تو آینه نگاه می کنند و چیزی رو که می بینند دوست ندارند ولی این آینۀ سِحرآمیز متفات است در حرکتی...

آینه ای سِحرآمیز برای خانم ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی وقت هاست خانم ها تو آینه نگاه می کنند و چیزی رو که می بینند دوست ندارند ولی این آینۀ سِحرآمیز متفات است

در حرکتی نیکو و زیبا، آینه ای در برابر خانم ها قرار داده شد تا به ایشان کمک شود حس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند.

در یک مرکز خرید محلی در ایالت تگزاس، به کمک شوهران، فرزندان و دوستان خانم ها این اقدام انجام گردید تا خانم ها متوجه شوند که آنها واقعاً چقدر برای خودشان و عزیزانشان ارزشمند هستند.