تفنگ های فضایی - شبکه‌ما

تا به حال به این فکر کرده اید که خارج از زمین و در فضا زندگی کنید؟ جایی زندگی کنید که به راحتی به هر...

تفنگ های فضایی

دسته بندی ها:
توضیحات:
تا به حال به این فکر کرده اید که خارج از زمین و در فضا زندگی کنید؟ جایی زندگی کنید که به راحتی به هر سمتی که می خواهید بروید و جاذبه شما را محدود نکند؟ اگر شما در ماه بودید و تفنگ بسیار قدرتمندی داشتید و با این تفنگ به صورت افقی شلیک می کردید، ممکن است همان فشنگ از پشت یه سرتان اصابت کند. طبق محاسبات انجام شده، این فشنگ باید با سرعت 600متر در ثانیه حرکت کند که دقیقا برابر سرعت تفنگ پاریس است. حالا به این فکر کنید که در فضا یک تفنگ آبپاش دارید ئ مقداری آب را به سمت خورشید بپاشید. چه قدر آب لازم دارید تا خورشید را خاموش کنید؟