سقوط نیسان وانت به ته دره - شبکه‌ما

به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل فرمان نیسان وانت به ته دره واژگون شد

سقوط نیسان وانت به ته دره

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل فرمان نیسان وانت به ته دره واژگون شد