سرقت از فروشگاه لوازم خانگی - شبکه‌ما

سرقت از فروشگاه لوازم خانگی مادر و فرزندی به داخل مغازه رفته و پس از سرگرم کردن مشتری با فروشنده، پسرش در این موقع به پشت...

سرقت از فروشگاه لوازم خانگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سرقت از فروشگاه لوازم خانگی

مادر و فرزندی به داخل مغازه رفته و پس از سرگرم کردن مشتری با فروشنده، پسرش در این موقع به پشت میز رفته و دخل مغازه را میزند.