تصادف دردناک موتور - شبکه‌ما

شاید شما از آدم هایی باشید که در هر کاری احتیاط رو سرلوحه کارتون قرار می دهید و بی گدار به آب نمی زنید.

تصادف دردناک موتور

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاید شما از آدم هایی باشید که در هر کاری احتیاط رو سرلوحه کارتون قرار می دهید و بی گدار به آب نمی زنید. در واقع درست هم این است که برای انجام دادن کاری ابتدا همه جوانب آنرا بسنجیم و بعد تصمیم به انجام گرفتن آن کار کنیم . هستند آدمایی که نه تنها با برنامه ریزی کارشون رو انجام نمی دهند ، بلکه در کارشون هم عجله میکنند که فقط و فق نتیجه کارشون پشیمونی و افسوس خوردن میشه . یکی از کار هایی که انسان باید توجه و دقت بیشتری براش خرج کنه رانندگی کردنه ، مخصوصا رانندگی کردن موتور که حفاظ مناسبی هم ندارند . شما در این ویدئو شاهد این هستید که موتور سوار بی دقت ، نتجیه کار عجولانشو میگیره .