دوربین مخفی ترساندن با خشونت - شبکه‌ما

دوربین مخفی ترساندن یه نفر با خشونت فردی که در ایستگاه اتوبوس منتظر نشسته بود، فردی کنار اون می نشیند و پس از گفتگوی مختصر، دوستش...

دوربین مخفی ترساندن با خشونت

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین مخفی ترساندن یه نفر با خشونت

فردی که در ایستگاه اتوبوس منتظر نشسته بود، فردی کنار اون می نشیند و پس از گفتگوی مختصر، دوستش با وسیله نقلیه شخصی از راه میرسد و به او پیشنهاد میدهد در مسیر همراه اونا شود.

اون هم قبول می کنه و در طی مسیر، راننده پیاده شده به صندوق عقب رفته و با ضربات گوی آهنی وانمود می کند شخصی را کشته و جسدش را بیرون میندازد! سرنشین با دیدن این صحنه ضربان قلبش به تندی میزند و ترس تمام وجودش را گرفته بود تا اینکه به او می گویند شما در مقابل دوربین مخفی هستید.

بنده خدا شانس آورد سکته نکرد چون میترسید قربانی بعدی خودش باشه.