آموزش شاتر و سرعت شاتر در عکاسی - شبکه‌ما

در این ویدیو با شاتر، پرده شاتر، چگونگی تنظیم شاتر و تاثیر آن در عکس آشنا می شویم.

آموزش شاتر و سرعت شاتر در عکاسی

توضیحات:
در این ویدیو با شاتر، پرده شاتر، چگونگی تنظیم شاتر و تاثیر آن در عکس آشنا می شویم.همان طور که می دانید تنها راه کنترل شاتر، کنترل سرعت باز و بسته شدن پرده شاتر است.زمانی که شما دکمه دوربین را فشار می دهید،شاتر به اندازه کسری از ثانیه باز و بسته می شود.در دوربین ها حرف S نشان دهنده سرعت شاتر است.برای مثال وقتی S را روی عدد 80 تنظیم می کنید، یعنی سرعت باز و بسته شدن پرده شاتر 1/80 ثانیه است.این زمان بندی در مخیله سایت زمان بسیار کوتاهی است، ولی برای سنسور دوربین، برای دریافت و جذب و ثبت نوری که از لنز وارد دوربین می شود، این زمان بندی بسیار حیاتی است و...