کتک زدن عروس در جمع - شبکه‌ما

زدن عروس ؛در این کلیپ شما خواهید دید رسم عجیب یکی از روستاهای ترکیه را ! دوماد همون اول کار اتمام حجت میکنه دیگه...

کتک زدن عروس در جمع

دسته بندی ها:
توضیحات:
زدن عروس ؛در این کلیپ شما خواهید دید رسم عجیب یکی از روستاهای ترکیه را ! دوماد همون اول کار اتمام حجت میکنه دیگه...