10 صحنه وحشتناک در کشتی کج - شبکه‌ما

در جهان امروزی انواع و اقسام ورزش وجود دارد که همگیشان روح ورزش کاری و جوان مردی در ان ها نهفته است .

10 صحنه وحشتناک در کشتی کج

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جهان امروزی انواع و اقسام ورزش وجود دارد که همگیشان روح ورزش کاری و جوان مردی در ان ها نهفته است . هدف همه ورزشها شادی و نشاط ورزشکاران است . طبع وجودی تمام ورزش ها با جوانمردی گره خورده است . البته هستند ورزش هایی که در آن خشونت زیاد وجود دارد اما در نهایت چیزی که باقی می ماند دوستی بین ورزشکاران است . امما ورزشی که در آن خشونت کمی از حد تعادل آن خارج شده است ورزش کشتی کج می باشد . این ورزش که فقط در اروپا انجام می شود به درگیری های خیلی بد منجر میشود . شما میتوانید 10 صحنه وحشتناک این ورزش را در این کلیپ ببینید.