تصادف آهو با اتوبوس - شبکه‌ما

تصادف آهو با اتوبوس که به صورت معجزه آسایی آهو از این اتفاق جان سالم به در می بره به طوری که آهو پس از تصادف...

تصادف آهو با اتوبوس

دسته بندی ها:
توضیحات:

تصادف آهو با اتوبوس که به صورت معجزه آسایی آهو از این اتفاق جان سالم به در می بره

به طوری که آهو پس از تصادف به داخل اتوبوس افتاده و راننده درب ماشین را بازنموده و پس از دقایقی آهو بیرون میره