یک راه کار جامع آنالیز ترافیک شبکه مبتنی - شبکه‌ما

فلومون یک راه کار جامع آنالیز ترافیک شبکه مبتنی بر پروتکل های Netflow و IPFIX است.

یک راه کار جامع آنالیز ترافیک شبکه مبتنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

فلومون یک راه کار جامع آنالیز ترافیک شبکه مبتنی بر پروتکل های Netflow و IPFIX است. این راه کار جزئیات داده های تبادل شده در شبکه را آشکار می سازد و در کنار ابزار های پیشرفته تحلیل ترافیک شبکه می توان به آسانی اطلاعات مفیدی مانند کدام افراد در چه زمانی ، چه نوع داده ای را با چه حجمی به چه مقاصدی برای چه مدت و هر چند وقت یکبار ارسال و یا دریافت کرده اند را مشاهده نمود. این راه کار به آسانی در قالب