هفته بیست و چهارم بارداری - شبکه‌ما

لیبیدو یا همان شهوت و میل جنسی تنها چیزی در بدن شماست که -ممکن- است در این مقطع درحال کم شدن باشد.

هفته بیست و چهارم بارداری

توضیحات:

لیبیدو یا همان شهوت و میل جنسی تنها چیزی در بدن شماست که -ممکن- است در این مقطع درحال کم شدن باشد. بعد اگر در این مرحله خوردن سیب زمینی سرخ‌کرده برایتان گیرایی بیشتری از سکس داشته باشد امری طبیعی است. بسیاری از خانم‌های باردار میل جنسی بالا را در کل نه ماهه‌ی بارداری تجربه می‌کنند. اما در این زمان بویژه و با جلوتر رفتن بارداری، از آنجایی که بزرگ‌تر شدن شکم منتهی به تجلی درد و خستگی در خانم‌های باردار می‌شود، میل به رابطه‌ جنسی در بارداری -ممکن- است افت و کاهش یابد. اما خانم‌های دیگری هم هستند که در سه‌ماهه‌ی سوم بارداری هم میل جنسی سیری ناپذیری را تجربه می‌کنند.