هشدارهای تکان دهنده امام خمینی به مسئولین - شبکه‌ما

دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد؛ من را نمی شود بازی داد! / چیزی که در مغز هیتلر بود در مغز همۀ شما...

هشدارهای تکان دهنده امام خمینی به مسئولین

دسته بندی ها:
توضیحات:

دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد؛ من را نمی شود بازی داد! / چیزی که در مغز هیتلر بود در مغز همۀ شما هست!