دکلمه زیبا ازسعدی با صدای مژده طیبی - شبکه‌ما

یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم****زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر****ور راه وفا داری...

دکلمه زیبا ازسعدی با صدای مژده طیبی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم****زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر****ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم

دکلمه  زیبا ازسعدی با صدای مژده طیبی