پمپ پریستالتیک دائم کار توس نانو Peristaltic pump - شبکه‌ما

پمپ پریستالتیک دائم کار توس نانو Peristaltic pump بی صدا و با دقت بالا مشهد مقدس# ویلاشهر # امام رضا ع 12 # پلاک 57 05135510605 09355301826 علی جوان javan@snjco.ir www.snjco.ir www.ToosNano.ir

پمپ پریستالتیک دائم کار توس نانو Peristaltic pump

توضیحات:

پمپ پریستالتیک دائم کار توس نانو Peristaltic pump

بی صدا و با دقت بالا
مشهد مقدس# ویلاشهر # امام رضا ع 12 # پلاک 57
05135510605
09355301826 علی جوان
javan@snjco.ir
www.snjco.ir
www.ToosNano.ir