کارمندان روزه دار - انیمیشن باحال خنده دار- شنبه خر است - شبکه‌ما

هوای کارمندان روزه دار داشته باش - بیچاره چقدر تحقیرش کرد- همش فکر منافع خودشه- طنز باحال از همه ی دابسمش ها خنده دار تر...

کارمندان روزه دار - انیمیشن باحال خنده دار- شنبه خر است

دسته بندی ها:
توضیحات:

هوای کارمندان روزه دار داشته باش - بیچاره چقدر تحقیرش کرد- همش فکر منافع خودشه- طنز باحال از همه ی دابسمش ها خنده دار تر به دوستاتون ما رو معرفی کنید از دست ندید دنبال کنید